IV Concurs d’Imatges Solidàries 2013

Col-laboren en l’entrega de premis del “IV. Concurs d’Imatges Solidàries 2013”, el grup musical Macedònia i l’Oriol Cruz.

Amb l’objectiu de sensibilitzar els joves de Sabadell i comarca respecte a la precària situació dels països subdesemvolupats, tornem a convocar una nova edició d’aquest concurs en el que s’hi poden presentar tots els nois i noies del Vallès Occidental que cursin algún dels quatre cursos d’ESO. Cada participant podrà presentar un sol treball, que ha de ser presentat en un full Din A4 en una sola cara i encapçalat i identificat per un lema, que ha de versar sobre l’objectiu de la campanya “No hi ha justicia sense igualtat” i seran la combinació d’una fotografia i d’un text com a “peu de foto”, relacionat amb la foto i de no mes de 50 paraules, que poden ser originals o extrets d’una font externa i en aquest cas caldrà esmentar la seva procedència.

Els treballs s’han de presentar entre els dies 1 i 8 de març de 2013 al domicili de Mans Unides Sabadell, carrer Sant Joan número 20, de dilluns a divendres de 18 a 20 hores del vespre, en un sobre que ha de contenir, el treball i la fitxa indicant les dades del paryicipant; a l’exterior del sobre gran caldrà indicar el lema del treball.

El jurat, el veredicte del qual serà inapel-lable, estarà format per persones qualificades del món de la imatge i de les lletres.

Hi hauran tres premis, a banda del Diploma acreditatiu, cedits per la Llar del Llibre, de 100€ el primer, 75€ el segón i 50€ el tercer. El Jurat pot declarar desert algún premi i també concedir accèsits. Els premis es lliuraràn el dia 20 de març en un Act en el Col-legi d’Advocats de Sabadell del carrer Lacy, 15, amb la participació del grup MAcedònia i l’imitador Oriol Cruz, de krakòvia.

Sort a tots els participants !!