III Concurs Imatges Solidaries

III Concurs d'Imatges Solidàries

BASES DEL CONCURS

 

OBJECTIU

Sensibilitzar els joves de Sabadell i comarca respecte de la precària situació dels països subdesenvolupats, a través de la campanya anual de Mans Unides, i posant al seu abast un element de participació àgil i formatiu.

 PARTICIPANTS

• Nois i noies del Vallès Occidental que cursin algun dels quatre cursos d’ESO.

• La participació serà individual, i cada participant només podrà presentar un sol treball.

TREBALLS

• Els treballs versaran sobre l’objectiu de la campanya de Mans Unides 2012: “L A SALUT, DRET DE T OTS: A CTUA! ” i seran la combinació d’una fotografia i d’un text com a “peu de foto”.

• Tant la fotografia com el text podran ser originals del participant o extrets d’una font externa. En aquest cas caldrà esmentar la seva procedència.

• El text estarà relacionat amb la foto i no podrà ser superior a 50 paraules, podent ser redactat en català o castellà.

• Els treballs hauran ser presentats en un full DIN A4 en una sola cara i encapçalats i identificats per un lema.

PRESENTACIÓ

Entre els dies 13 i 29 de febrer de 2012 al domicili de Mans Unides: c/ Sant Joan, 20 – Sabadell (dilluns a divendres de 6 a 8 del vespre). En un sobre gran que contindrà:

• El full DIN A4 del treball degudament identificat amb el seu lema.

• La fitxa adjunta indicant les dades del o de la participant. A l’exterior del sobre gran caldrà indicar el lema del treball.

JURAT

El Jurat, que estarà format per persones qualificades del món de la imatge i de les lletres, així com per representants de Mans Unides, valorarà la qualitat de la imatge i del text, la seva vinculació entre si i, particularment, la seva relació amb l’objectiu de la campanya 2012: “LA SALUT, DRET DE TOTS: ACTUA!”. El seu veredicte serà inapel·lable.

PREMIS

Hi haurà tres premis.

PRIMER PREMI:

– Diploma acreditatiu.

– Val de la Llar del Llibre per un valor de 100 euros.

– Val de Manual Color per un valor de 100 euros.

SEGON PREMI:

– Diploma acreditatiu.

– Val de la Llar del Llibre per un valor de 75 euros.

– Val de Manual Color per un valor de 75 euros.

TERCER PREMI:

– Diploma acreditatiu.

– Val de la Llar del Llibre per un valor de 50 euros.

– Val de Manual Color per un valor de 50 euros.

El Jurat podrà també concedir accèssits o declarar desert algún dels premis.

Els premis es lliuraràn durant el mes de març en un acte que s’anunciarà oportunament.

 

CAMPANYA MANS UNIDES 2012

El motiu de la campanya de Mans Unides 2012 és: “LA SALUT, DRET DE TOTS: ACTUA!”, que posa l’èmfasi en la Salut com a un dels drets essencials de la persona i base indispensable per el progrés dels pobles subdesenvolupats. La salut és un dels eixos fonamentals de l’actuació de Mans Unides.