CAMPANYA de MANS UNIDES

          

                         “PLANTA-LI CARA A LA FAM: SEMBRA”

Mans Unides presenta un trienni de lluita contra la fam (2016-2018) amb el lema “Planta-li cara a la fam”. S’allargarà tres anys, amb un objectiu per cada any:

SEMBRAR (2016)

RECOLLIR (2017)

               COMPARTIR (2018).

Aquesta nova campanya de MANS UNIDES marca l’inici d’un trienni en què aquesta entitat  treballarà per donar resposta a les causes i problemes que provoquen la fam en el món. Es tracta d’un gest en sintonia amb l’Any de la Misericòrdia, proposat pel papa Francesc, des d’una triple perspectiva:

– el mal ús dels recursos alimentaris i energètics,

 – un sistema econòmic internacional que prima el benefici i exclou els febles

– uns estils de vida i consum que augmenten la vulnerabilitat i l’exclusió.

Per a Mans Unides, solucionar el problema de la fam passa per acompanyar als més pobres i reforçar el dret a l’alimentació dels petits productors, contribuir al canvi cap a uns sistemes alimentaris més justos i educar per a una vida solidària i sostenible.

Durant el primer any, 2016,  s’intentarà sembrar la realitat que ens envolta. “Sembrar és intentar conscienciar quina és la realitat, no només, de la fam sinó del que passa al tercer món”.