Visita Montserrat Serra, missionera a Cameroon

A Mans Unides de Sabadell ens ha visitat la na Montserrat Serra Renóm  missionera a Cameroon de la congregació IDENTES.

Ens ha explicat la feina que fan a les parròquies de Yamide i universitaria de Soa, allà ealitzen una tasca molt enriquidora formativa especialment a nens, joves i universitaris.

Gràcies per la feina!