Visita del Síndic de Greuges

Visita del Síndic de Greuges
Visita del Síndic de Greuges

El passat dilluns 27 de maig, vam rebre, al nostre local de Mans Unides, l’anunciada visita del Síndic de Greuges de Sabadell Sr. Escartín, que es va mostrar molt interessat a conèixer més a fons la història, el funcionament i els projectes de la nostra ONG, temes que li van ser àmpliament exposats pels membres de la Junta presents.
Ell per la seva part ens va oferir de tenir-nos al corrent i en compte en diferents actes ciutadans que poguessin resultar interessants per ambdues parts, com per exemple els que fan referència als Valors Humans, coincidint amb nosaltres amb la importància d’inculcar-los ja des de l’àmbit de la infància, tant a nivell local, com nacional i mundial.