Resum campanya 2022. Gràcies a tots i totes

Sabadell, Castellar V, Barberà V, Badia, Sant Feliu R, Sant Quirze
V, Polinyà i Sentmenat, grâcies per la vostra solidaritat.
L’any 2022 hem seguit alçant la veu perque cap persona, visqui on visqui, es quedi enrere, per això hem donat suport a projectes com: “Empoderament econòmic i social de dones responsables de familia de Kibamba”- Tanzània, Africa
(50.969€) i el projecte de l’Aj. Sabadell: “Estils de vida sostenible ¡incloents en l’àrea protegida en el parc nacional i àrea
natural a la regio muntanyenca de lñao”, Bolivia (18.921€).

FRENAR LA DESIGUALTAT es a les teves mans. Comencem la Campana 2023 amb el lema:
CAMPaNYA CONTRA LA FAM “Frenar la desigualtat és a les teves mans”. Un gran repte, però no impossible i per això tirarem

endavant projectes com: “L’accés a l’aigua potable i consum sostenible en la zona rural del poblat de Mbongo, i al barri periurbà de Yaundê- Camerun”, Africa (43.079€), on es realitzaran tres perforacions per proveir aigua potable a la població, i es capacitarà al comitè a fi què sigui sostenible i incideixi en la millora de la qualitat de vida. I el projecte “Millora de la qualitat educativa
a través del recolzament extraescolar a Lwena-Moxico”, Angola (26.844€), on es construiran due sales que
facilitin les classes de reforc, organitzar als alumnes en grups i favorir les reunions entre pares i professors.