Nova Llei de Protecció de Dades

Benvolgut soci i/o col·laborador,

El proper 25 de maig serà de plena aplicació el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril del 2016, referent a la protecció de dades de les persones físiques pel que fà al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), normativa que incorpora noves obligacions per a les entitats que , com nosaltres, utilitzen dades de caràcter personal.

Un dels aspectes que contempla aquesta nova normativa (RGPD) és facilitar a tots els socis titulars de dades personals amplia informaició de l’ús, que de les seves dades, fan els responsables del tractament.

En aquest enllaç, pots coneixer el tractament que fem a MANS UNIDES de les seves dades personals clicant al següent enllaç:

http://www.manosunidas.org/infosocios

Si vostè no vol rebre més informació de Mans Unides ens ho pot comunicar per e-mail adreçat a sabadellmansunides@gmail.com, per carta o personalment a la nostra adreça del carrer Sant Joan 20 (Académia Católica) o per el número de teléfon 937459430.

Si vol més informació de l’ús que fem de les seves dades pot seguir els mateixos conductes indicats o adreçar-se al telèfon 900 811 888 o e-mail protecciondedatos@manosunidas.org

Salutacions cordials,

Ma. Teresa Graells
Delegada Mans Unides Sabadell