MANS UNIDES ENFRONT DE LA PANDÈMIA DEL CORONAVIRUS totaniràbé

La pandèmia del coronavirus té a tot el planeta en suspens lluitant contra un enemic enfront del qual, ara com ara, només val la prevenció.
Després d’estendre’s per gran part d’Europa, el coronavirus ja amenaça als països més empobrits d’Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia.
En aquest difícil moment, Mans Unides està en contacte permanent amb els seus socis locals. En aquesta pàgina, que estarà en constant actualització, trobaràs la veu de les persones que col·laboren amb nosaltres.
https://www.manosunidas.org/coronavirus-pandemia-trabajo-manos-unidas?fbclid=IwAR3IV8jyYDuhrk0NS5lGB8aegr3qKLH30rzd7xqL2RlAEFHds1rf-UM1S7c