Dia Mundia de la Salut 2018

DIA MUNDIAL DE LA SALUT 2018
 
Mans Unides denuncia que els interessos econòmics prevalen sobre el Dret a la Salut i la Xarxa Sanitària Universal
 
• En els països menys desenvolupats la mala salut no és només conseqüència de la pobresa, sinó també la seva causa, ja que la majoria d’activitats econòmiques i productives depenen de la força física de les persones.
• En l’últim any Mans Unides ha realitzat 110 projectes sanitaris de cooperació als quals ha dedicat el 19% del total dels seus recursos i que han beneficiat a gairebé 800 mil persones.
• L’ONG destaca exemples del seu suport a la sanitat universal a Malawi i Odisha (Índia)
 
Barcelona, 5 d’abril de 2018. Aquest dissabte 7 d’abril se celebra el Dia Mundial de la Salut i amb aquest motiu Mans Unides destaca que la salut de la població està intrínsecament lligada a la seva capacitat de desenvolupament, i que, si aquesta és dolenta, es veu afectada la capacitat laboral i productiva de les persones. Aquesta situació és més greu en els països més empobrits, on se sol necessitar de més força física per poder treballar. Però, a més, Mans Unides vol ressaltar que, en moltes ocasions i en nombrosos països, els malalts i persones més febles es veuen estigmatitzats de manera que, a més de la pobresa i la malaltia, pateixen l’exclusió. Són precisament les persones més pobres i les que viuen en zones més disperses, les que tenen més dificultats per accedir a serveis sanitaris però que és la mercantilització de les medicines el que més impedeix que es respecti el Dret a la Salut.
 
“El dret a la salut és una qüestió de justícia social i de responsabilitat personal” assegura Fidele Pogda, coordinador del Departament d’Estudis i Documentació de Mans Unides. “Milions de persones viuen torturades per la malaltia i la pobresa i aquesta situació exigeix canvis decisius. El dret a la salut i a béns tan bàsics com els fàrmacs i les vacunes, està greument amenaçat pels desequilibris econòmics del món. “Pogda recorda que el 97% de la mortalitat per malalties infeccioses té lloc en països en desenvolupament i, en canvi, la major part dels nous fàrmacs van destinats a curar malalties del món desenvolupat i cada vegada s’inverteix menys en vacunes i en recerca per a les malalties mortals que es donen en el món en desenvolupament.
 
L’Organització Internacional del Treball (OIT) estima que el 40% de la població mundial no té cobertura sanitària; percentatge que augmenta fins al 80% en 44 països d’Amèrica, Àsia, i Àfrica, i més encara en zones rurals. Als països més pobres hi ha més de 400 milions de persones que no tenen accés als serveis bàsics de salut. Així, enguany l’Organització Mundial de la Salut (OMS) demana la Cobertura Sanitària Universal (CSU) i que els líders mundials es comprometin amb mesures concretes per promoure la salut de totes les persones i perquè en qualsevol lloc qualsevol persona pugui tenir accés a serveis de salut essencials i de qualitat sense que depengui de la seva economia. També des de l’ONU el tercer Objectiu de Desenvolupament Sostenible-ODS demana “Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats” perquè, malgrat alguns avenços, es necessiten encara moltes més iniciatives per eradicar per complet moltes malalties evitables.
 
Malgrat aquestes demandes de la comunitat internacional, un terç de la població mundial no té accés a les medicines, i això té a veure, sobretot, amb l’alt cost dels medicaments. I encara que les declaracions internacionals estableixen que la protecció de la propietat intel·lectual no ha d’impedir la protecció de la salut pública dels més pobres i reconeix el seu dret a produir i importar genèrics, aquests acords no es compleixen. De fet, la malaltia és avui un negoci multimilionari en què els resultats es mesuren en termes de beneficis. “Assistim impassibles al fet que les grans corporacions farmacèutiques, propietàries de les patents dels medicaments, pressionin a governs i empreses de països del Sud que han fabricat les seves pròpies medicines a preus molt inferiors” assegura Pogda. “S’argumenta que aquesta fabricació viola els drets de propietat intel·lectual, sense tenir en compte el Dret a la Salut ni la més mínima responsabilitat social i solidària envers les persones”.
 
Amb l’objectiu de preservar la salut i prevenir les malalties en els països més pobres, en l’últim any, Mans Unides ha realitzat 110 projectes sanitaris de cooperació en alguns dels països més empobrits d’Àfrica, Amèrica i Àsia ia ells ha dedicat el 19% del total dels seus recursos (6.237.922 €) per beneficiar prop de 800 mil persones (764.640 beneficiaris). En aquest sentit, l’ONG ha centrat el seu esforç en aquest sector en la creació, l’equipament i la millora d’infraestructures sanitàries, la promoció de campanyes de vacunació i de medicina preventiva, la formació de promotors de salut, el reforç de l’atenció materno-infantil, la formació en alimentació i nutrició adequades, la sensibilització sobre prevenció i control de malalties endèmiques, la dotació d’aigua potable i sanejament.
Dos d’aquests exemples del treball de Mans Unides a l’àrea sanitària els trobem a Malawi i a Odisha (Índia).
D’BARRACA DE TOVA A HOSPITAL DE REFERÈNCIA EN MTENGO (Malawi)
Un exemple de la manera en què treballa Mans Unides en el sector sanitari, és el procés de desenvolupament que s’ha generat a l’Hospital Kapiri (Mtengo) a Malawi, un dels països més pobres del món en què l’assistència sanitària és precària. Aquest hospital forma part de la CHAM (Associació d’Hospitals Cristians de Malawi) que està integrada en el sistema sanitari de Malawi. Està situat en una zona rural de la regió Central del país. La majoria de la seva població es dedica a l’agricultura de subsistència o al petit comerç i com la subsistència de les persones està lligada a l’única collita que hi ha a l’any, la sequera o les pluges torrencials aboquen a la població moltes vegades a la fam. Allà, la situació sanitària és molt deficient, sent un dels països amb menys metges per habitants. Les medicines escassegen i molts hospitals rurals no tenen aigua ni llum.
 
Aquest hospital està atès per les Germanes Carmelites que van arribar a la missió el 1980, quan només existia una petita construcció de tova i els mitjans d’atenció eren mínims. Gràcies a l’ajuda d’ONG internacionals i especialment de Mans Unides es va anar construint l’hospital, convertint-se en un dels millors hospitals rurals que atén més persones del país, assistint a les seves instal·lacions unes 70.000 persones a l’any. I és que, encara que l’hospital forma part de la xarxa nacional, la població prefereix acudir als hospitals de Missió que als públics ja que els hospitals del govern estan desproveïts de medicines. Durant dècades Mans Unides ha finançat a aquest hospital, sent una de les últimes intervencions en ell la creació d’un mòdul d’administració i la unitat d’emergències.
 
DE LA SUPERSTICIÓ TRIBAL I EL AÏLLAMENT, A LA SALUT EN EL NORD D’ODISHA
 
Al Nord de l’estat de Odisha (Índia), en els districtes de Midnapur, Balasore i Mayurbhanj, Mans Unides dóna suport a la millora de la salut de les poblacions rurals i tribals més pobres, que a més es troben molt disperses geogràficament parlant.
 
Aquesta zona del país està poblada per persones pertanyents a les tribus Santhals, Kolhas, Hos, Gands, Bhumijas i Khadias que majoritàriament sobreviuen conreant petites parcel·les de terra, en les que cultiven arròs, i dels productes del bosc. En general aquesta població conserva moltes supersticions i relacionen la malaltia al càstig dels seus déus, el que intenten mitigar amb ofrenes. Per la seva banda, aquells que volen assistir a serveis sanitaris, ho tenen molt difícil, ja que l’accés als llogarets és complicat i la població a vegades ha de recórrer quilòmetres per arribar al dispensari més proper que moltes vegades no compta amb personal qualificat. Així, la majoria de la població pateix malalties o el desenvolupament dels seus embarassos, sense cap tipus de control. Això, unit a la manca d’hàbits higiènics-sanitaris, fa que empitjori la situació i la salut de la població.
 
Però aquesta situació ha canviat ja que, des de fa uns anys i gràcies a la creació del Jyothi Hospital, fundat el 1999 per la Diòcesi de Balasore, s’està afavorint l’assistència sanitària als més desfavorits. I és que l’hospital disposa d’una xarxa de 16 ambulatoris en el medi rural, des dels que realitzen campanyes d’educació sanitària i campaments de salut per als habitants de les aldees més remotes. Amb aquest projecte s’està aconseguint afavorir la salut d’aquests llogarets, reduir la mortalitat infantil, millorar la nutrició, disminuir les malalties com la malària i la tuberculosi, frenar l’avanç de la SIDA i aconseguir la vacunació de tota la població infantil.