DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. 8 DE MARÇ

Dia Internacional de les Dones
El Covid-19 està tenint un greu impacte en el dia a dia de milions de dones i nenes en el món.
Les mesures de confinament, les restriccions de mobilitat, la crisi econòmica, el tancament de les escoles i la massificació dels centres de salut, entre altres, estan portant a milions de dones a situacions límit amb una multiplicació de la càrrega de treball i estrès.
Segons diverses organitzacions i socis locals amb els quals treballa Mans Unides, les dones han vist com, durant molts mesos, la llar s’ha convertit en escola, espai de treball i centre d’oci i de cura de la salut, amb el consegüent increment de la càrrega de treball, generalment no compartida.
Les dones amb les quals treballem han vist com la seva càrrega de treball es multiplicava per tres. Normalment elles són les que busquen en el comerç ambulant una font d’ingressos per a alimentar a la família i, alhora, cuiden dels seus fills i s’encarreguen dels quefers de la casa.
El tancament dels col·legis ha augmentat, també, els casos d’abusos contra les nenes, l’abandó escolar i els embarassos adolescents.
Un altre dels greus problemes als quals s’han hagut d’enfrontar les dones durant la pandèmia: el drama de la fam i de la pobresa derivades de la pèrdua d’ingressos.
La ‘mirada de gènere’ és present en el nostre treball diari. Perquè no és de rebut que, a pesar que les dones conformen la meitat de la població mundial, continuïn sent objecte de múltiples discriminacions, exclusió i gran vulnerabilitat.
Encara que el suport a la dona és un eix transversal en totes les seves intervencions, l’any 2020, Mans Unides va aprovar 45 projectes, per import de 2,7 milions d’euros, destinats, específicament, a treballar pels drets de les dones i l’equitat.
Aquestes iniciatives van beneficiar de manera directa a més de 84.000 dones.
“Tots aquests projectes s’han dut a terme sense oblidar que la igualtat entre dones i homes és la base del desenvolupament i que les accions de desenvolupament són més eficaços si es tenen en compte les diferències entre tots dos, treballant, sempre, per pal·liar les desigualtats”, expliquen des de l’Àrea de Projectes de l’ONG.