CANVI EN LA DIRECCIÓ DE LA DELEGACIÓ DE SABADELL

El passat mes de març es va produir el relleu de la Delegada de Mans Unides de Sabadell, en haver acabat el període previst per exercir el càrrec per part de Sofia Taulé Blanes, per la qual cosa s’ha hagut d’elegir una nova Delegada, i a proposta de la Junta Local s’ha decidit designar a Maria Teresa Graells Girbau, la qual ha acceptat el nomenament per un termini d’un any, renovable a la seva voluntat per períodes successius.

El traspàs formal es va materialitzar al local de la Delegació de Sabadell i ja ha estat comunicat a totes aquelles persones i entitats que els pots afectar, com és el cas del Bisbat, l’Ajuntament, la Delegació de Barcelona i els Serveis Centrals de Mans Unides.

Posteriorment es va celebrar un dinar amb la participació de la majoria dels col·laboradors que ha tingut la Sofia Taulé durant el seu mandat, als quals va agrair la seva contribució desinteressada a que la Delegació hagués funcionat sempre de forma efectiva, i fent-los saber que ella continuaria participant però en la funció de voluntària.

També va prendre la paraula la Maria Teresa Graells per agrair a la Sofia Taulé la seva dedicació a Mans Unides, en especial el temps que ha estat com a Delegada, tot demanant-li que comptava amb la seva experiència per anar desenvolupant la nova responsabilitat.

També va expressar un agraïment especial als col·laboradors pel que venien fent habitualment i dels quals esperava poder seguir comptant amb la seva ajuda, ja que son el pilar bàsic perquè la Delegació pugui fer totes les seves funcions amb normalitat.

Es va concloure l’acte amb el lliurament d’uns records a la Delegada sortint, Sofia Taulé.

sofia
Sofia Taulé
teresa
Maria Teresa Graells

placa record