25 de maig, Dia d’Àfrica

Entre 2011 i 2015, Mans Unides va invertir 62.496.342,52 euros a l’Àfrica en projectes de desenvolupament agropecuari, educatiu, sanitari, social i d’emergències.

Amb una extensió de 30.355.222 km2, i una taxa de creixement propera al 4.5%, Àfrica té 1.200 milions d’habitants. Un 70% de la població és menor de 20 anys, la mitjana d’esperança de vida està en aquests moments en 55 anys i on la Sida segueix tenint una gran incidència. La meitat del creixement global entre ara i 2050 s’espera que passi a l’Àfrica.

El mal govern, la corrupció interna i externa, les guerres, els cops d’estat, la manca generalitzada d’infraestructures bàsiques: carreteres, ferrocarrils, petites preses hidroelèctriques passen factura a un país ric que té la tercera part dels recursos naturals del món i la meitat de les terres cultivables estan en aquest continent, la qual cosa interessa a països com la Xina i l’Índia , que necessiten matèries primeres per a finançar la seva industrialització i que es troben davant un mercat gairebé verge per als seus béns manufacturats.

Hi ha dades terribles, més de la meitat de la població africana viu amb menys d’un dòlar al dia, 50 milions de nens no tenen accés a l’educació. Hi ha només un 30 o 40% d’africans amb accés a l’electricitat en zones urbanes però al 90% de les zones rurals no arriba la llum.

L’accés a l’aigua segueix sent una assignatura pendent. La manca d’aigua potable és causa d’innombrables malalties i el continent africà és presa fàcil de propagació d’epidèmies com recentment s’ha pogut constatar amb l’Èbola i on la malària segueix amb taxes molt altes d’incidència, tot això fa que Àfrica no pugui aconseguir un futur millor per a la població.

La dona, el gran motor de l’Àfrica, segueix patint discriminació laboral, educativa i econòmica a més d’estar sotmesa a violència de gènere.

La deficient assistència sanitària continua sent una realitat en el continent a causa fonamentalment de la falta de pressupost dels governs, la manca de medicaments o l’existència de medicaments falsos o en mal estat, i un personal sanitari deficient. En l’àmbit educatiu es segueixen enfrontant a una gran sèrie de problemes per falta d’infraestructures i de professors qualificats.

Mans Unides és una de les principals ONG que treballen a Àfrica. Un dels objectius és aconseguir el desenvolupament de les persones més desfavorides i que estan en risc d’exclusió social.

Alguns projectes realitzats per Mans Unides a l’Àfrica:

Projecte Educació Àfrica | ONG Camerun | Rehabilitació Escola Secundària

Projecte Educació Àfrica | ONG Madagascar | Ampliació Escola Primària

Projecte Educació Àfrica | ONG Mauritània | Construcció Guarderies

Projecte Educació Àfrica | ONG Moçambic | Ampliació Biblioteca Escolar

Projecte Social Àfrica | ONG Mauritània | Desenvolupament Comunitats Rurals

Projecte Agropecuari Àfrica | ONG Camerun | Desenvolupament Familiar Rural

Projecte Educació Àfrica | ONG Sierra Leone | Ampliació Institut

Projecte Salut Àfrica | ONG Congo | Construcció Centre Salut

Projecte Agropecuari Àfrica | ONG Kenya | Accés Aigua Potable

Projecte Educació Àfrica | ONG Madagascar | Ampliació Escola Secundària

Projecte Salut Àfrica | ONG Malawi | Habitatges Personal Mèdic

Projecte Social Àfrica | ONG Senegal | Millorar Cohesió Social

 

Gràcies a la vostra solidaritat Mans Unides pot seguir ajudant a les persones arreu del món que ho necessiten.

Feliç Dia d’Àfrica.